Khô cá lóc miền tây – khocaloc.net

Điện thoại: (028) 3869 1153. Hotline: 0966 322 912.

 lehoang.hailam2016@gmail.com

 https://vi-vn.facebook.com/Khô-Cá-Lóc-Khô-Cá-Sặc-Kola-169227337087940/

0966 322 912.

 Địa chỉ: Số 12/12 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Tân Bình, HCM

 https://khocaloc.net