Khô cá lóc miền tây – khocaloc.net

Liên Hệ 1Điện thoại: (028) 3869 1153. Hotline: 0966 322 912.

Liên Hệ 2 lehoang.hailam2016@gmail.com

Liên Hệ 3 https://vi-vn.facebook.com/Khô-Cá-Lóc-Khô-Cá-Sặc-Kola-169227337087940/

Liên Hệ 4 0966 322 912.

Liên Hệ 5 Địa chỉ: Số 687/12 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, HCM

Liên Hệ 6 https://khocaloc.net