Quy trình Sản xuất

SHOP KHONIA

KHÔ CÁ LÓC
ảnh:kho-ca-loc-bao-nhieu-1kg
Khô cá lóc tùy thuộc vào chất lượng khô loại 1 hay loại 2.

KHÔ CÁ SẶC
ảnh: ban-kho-ca-sac-o-ha-noi
Cá sặc muốn ăn ngon anh chị mua loại sặc ướp vị mặn vừa thôi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

KẾT NỐI ZALO: 0902929878

HOTLINE

NHÀ SÁNG LẬP

BÀI CHIA SẼ MỚI
ảnh: gia-kho-ca-loc-dong-bao-nhieu-1kg
GIÁ KHÔ CÁ LÓC ĐỒNG BAO NHIÊU 1KG